Zarząd

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Oszczypała - Członek Zarządu