Dywidenda

Spółka nie ma przyjętej polityki dywidendowej. O podziale zysku za dany rok obrotowy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce