Oferta publiczna

MZN Property S.A. (wcześniej Morizon S.A.) zadebiutował na rynku NewConenct warszawskiej giełdy 8 kwietnia 2011 r. W związku z wejsciem na rynek publiczny został opublikowany Dokument Informacyjny (do pobrania poniżej).

 

W 2017 r. MZN Property S.A. przeprowadził Ofertę Publiczną nowych akcji serii H i zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Data Zdarzenie
20.03.2017 Uchwała WZA o podwyższeniu kapitału zakąłdowego poprzez emisję do 8,5 mln akcji serii H
09.06.2017 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
12.06.2017 Publikacja Prospektu Emisyjnego
12.06.2017 Ustalenie ceny maksymalnej
23.06.2017 Ustalenie Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
28.06.2017 Przydzał akcji
05.07.2017 Debiut na Głównym Rynku GPW

Cena emisyjna została ustalona na 1,50 zł za akcję.

Ostatecznie Oferta Publiczna obejmowała 3.361.362 nowych akcje serii H:

  • W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 2.376.500 akcji
  • W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 984.862 akcji

 

Załączniki

Morizon - Prospekt Emisyjny 2017.pdf

Morizon - Prospekt Emisyjny - Komunikat aktualizujący nr 1 (Lista POK).pdf

Morizon - Prospekt Emisyjny - Aneks nr 1.pdf

Informacja o cenie i podziale na transze.pdf

Morizon - prezentacja IPO

Morizon - factsheet

Dokument Informacyjny Morizon S.A. 2011.pdf

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce