Struktura akcjonariatu

Razem 42 478 221 100,00%
Wyszczególnienie Liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Jarosław Święcicki 7 838 970 18,45%
Fundusze ALTUS TFI SA 7 326 534 17,25%
Tomasz Święcicki 7 069 336 16,64%
Wondelay Investments Ltd 3 453 607 8,13%
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 7,96%
Rockbridge TFI S.A. 3 302 537 7,77%
Dariusz Piszczatowski 2 175 200 5,12%
Sui Generis Investments Ltd

2 134 100

5,02%

Pozostali 5 797 795

13,65%

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce