Struktura akcjonariatu

Razem 42 478 221 100,00%
Wyszczególnienie Liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Rockbridge TFI S.A. 10 200 907 24,01%
Jarosław Święcicki 7 843 970 18,47%
Tomasz Święcicki 7 069 336 16,64%
Dariusz Piszczatowski wraz z Sui Generis Investments Ltd 4 389 900 10,33%
Wondelay Investments Ltd 3 453 607 8,13%
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 7,96%
Pozostali 6 140 359

14,46%

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce