Struktura akcjonariatu

Razem 42 478 221 100,00%
Wyszczególnienie Liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Rockbridge TFI S.A. 10 200 907 24,01%
Jarosław Święcicki 7 838 970 18,45%
Tomasz Święcicki 7 069 336 16,64%
Wondelay Investments Ltd 3 453 607 8,13%
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 7,96%
Dariusz Piszczatowski 2 166 700 5,10%
Sui Generis Investments Ltd

2 142 600

5,04%

Pozostali 6 225 959

14,66%

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce