Struktura akcjonariatu

Razem 42 478 221 100,00%
Wyszczególnienie Liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Fundusze ALTUS TFI SA 10 629 071 25,03%
Jarosław Święcicki 7 838 970 18,46%
Tomasz Święcicki 7 069 336 16,65%
Wondelay Investments Ltd 3 453 604 8,13%
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 7,96%
Dariusz Piszczatowski 2 166 700 5,10%
Sui Generis Investments Ltd 2 142 000 5,04%
Pozostali 5 798 795 13,63%

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce