Rada Nadzorcza

Dariusz Piszczatowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Właściciel Sui Generis Investments Ltd, poprzednio dyrektor w ABN AMRO Securities oraz Domu Maklerskim PBR. Posiadacz dyplomu CFA i licencji maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Radzie Nadzorczej Morizon S.A. pełni funkcję od 2010 roku.

Piotr Boliński – Członek Rady Nadzorczej

ukończył studia wyższe inżynierskie na Politechnice Warszawskiej (kierunek: Automatyka) i posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki; jest specjalistą d/s inwestycji kapitałowych w funduszu Spartan Capital SA. W latach 1993-2009 prowadził własną działalność gospodarczą, obejmującą doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania i sprzedaży. Jest współtwórcą i wspólnikiem kilku przedsięwzięć z obszarów: informatyka, media, nieruchomości, finanse. Pracował m.in. w Siemens Nixdorf, Polsys, PPWP, Via Polska.

Tomasz Święcicki - Członek Rady Nadzorczej

absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, współzałożyciel i inwestor w Melog.com, zarządzał infrastrukturą informatyczną i wdrożeniami informatycznymi m.in. w Melog.com, Dickinson & Wright, NFI Fortuna i w szeregu innych firm i instytucji. Obecnie jest managerem IT w międzynarodowej kancelarii prawnej Baker & McKenzie, gdzie zarządza działem informatyki, bierze udział w międzynarodowych projektach min. dotyczących pracy zdalnej, telekomunikacji, zarządzania wiedzą.

Ryszard Czerwonka - Członek Rady Nadzorczej

w 1991 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. W czerwcu 2001 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Częstochowskiej. W lutym 2006 roku uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Były Członek Rad Nadzorczych m.in. Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz ECCO Travel Sp. z o.o. Od 2012 roku Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Od czerwca 2012 roku Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Maciej Bogucki - Członek Rady Nadzorczej

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel MDB Consulting (doradztwo strategiczne oraz komunikacja społeczna). Właściciel i Prezes Zarządu spółki BSC Advisory (Działalność w zakresie PR, Internet PR oraz zarządzania kryzysowego). Właściciel i Członek Zarządu spółki Scope Group (działalność wydawnicza, marketing sportowy, organizacja wydarzeń publicznych). Odznaczony tytułem "Zasłużony dla Warszawy".

Michał Pyzik - Członek Rady Nadzorczej

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie w branży finansowej zdobywał jako dyrektor finansowy w JBA Polska. W latach 2003-2011 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Exact Software Poland sp. z o.o. oraz kontrolera finansowego na region Europy Centralnej i Wschodniej w holenderskiej firmie Exact International B.V. Od 2012 r. jest właścicielem oraz parnterem w firmie zajmującej się konsultingiem finansowym.

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 17 stycznia 2014 roku.

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce