MZN Property na dużym plusie. Nowe rozwiązania na horyzoncie - wprost.pl

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property we wrześniu br. wyniosły 2,21 mln zł i były wyższe o ponad 25 proc rok do roku, podała spółka, przedstawiając wstępne orientacyjne dane. Grupa najbliższym tygodniu uruchomi platformę internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

 

Więcej informacji: https://www.wprost.pl/biznes/10162108/mzn-property-na-duzym-plusie-nowe-rozwiazania-na-horyzoncie.html

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce