Dane finansowe

Dane finansowe na lata 2012-2017 (w tys. zł)

   2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży
1 967 3 123 13 831 14 594 17 060 21 310
Zysk (strata) z działal. oper.
-184 -3 350 3 137 1 328 1 774 1 310
Zysk (strata) brutto -193 -3 552 3 125 1 335 1 730 1 246
Zysk (strata) netto
-192 -3 535 2 659 1 303 1 438 929
Amortyzacja 237 468 445 363 323 658
EBITDA 53 -2 882 3 582 1 691 2 097 1 968
Aktywa 3 308 2 353 16 689 17 488 24 473 29 420
Kapitał własny 2 675 -136 14 864 16 169 22 384 27 392
Liczba akcji (szt.) 10 948 520 12 495 520 35 736 717 35 736 717 39 116 859 42 478 221
Zysk na akcję (zł) -0,02 -0,28 0,07 0,04 0,04 0,02
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,24 -0,01 0,42 0,45 0,57 0,65

 

Szczegółowe dane kwartalne 2017-2018 (tys. zł)

  I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017

IV Q 2017

I Q
2018

II Q
2018
III Q
2018
Przychody netto ze sprzedaży
5 057 5 201 5 243 5 809 6 028 6 709 6 992
Zysk (strata) z działal. oper.
667 376 653 -386 1 105 1 051 637
Zysk (strata) brutto
633 387 613 -386 1 111 1 054 640
Zysk (strata) netto
495 324 435 -325 913 791 455
Amortyzacja
198 145 157 158 150 155 149
EBITDA
865 521 810 -228 1 255 1 206 786
Aktywa
24 900 25 918 25 918 29 420 30 409 31 021 33 056
Kapitał własny 22 884 23 188 27 715 27 392 28 208 28 988 29 438
Liczba akcji (szt.) 39 116 859 39 116 859 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
Zysk na akcję (zł) 0,01 0,01 0,01 -0,01 0,02 0,02 0,01
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,59 0,59 0,55 0,65 0,66 0,68 0,69

 

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce