Dane finansowe

Dane finansowe na lata 2011-2016 (w tys. zł)

   2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży
1 795 1 967 3 123 13 831 14 594 17 060
Zysk (strata) z działal. oper.
-331 -184 -3 350 3 137 1 328 1 774
Zysk (strata) brutto -310 -193 -3 552 3 125 1 335 1 730
Zysk (strata) netto
-275 -192 -3 535 2 659 1 303 1 438
Amortyzacja 142 237 468 445 363 323
EBITDA -189 53 -2 882 3 582 1 691 2 097
Aktywa 3 969 3 308 2 353 16 689 17 488 24 473
Kapitał własny 2 866 2 675 -136 14 864 16 169 22 384
Liczba akcji (szt.) 10 948 520 10 948 520 12 495 520 35 736 717 35 736 717 39 116 859
Zysk na akcję (zł) -0,03 -0,02 -0,28 0,07 0,04 0,04
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,26 0,24 -0,01 0,42 0,45 0,57

 

Szczegółowe dane kwartalne 2016-2017 (tys. zł)

  I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży
3 575 4 342  4 375 4 792 5 057 5 201 5 243
Zysk (strata) z działal. oper.
523 287 568 381 667 376 653
Zysk (strata) brutto
525 252 556 374 633 387 613
Zysk (strata) netto
435 159 415 405 495 324 435
Amortyzacja
75 92 79 77 198 145 157
EBITDA
598 379 647 458 865 521 810
Aktywa
18 287 23 007 23 916 24 473 24 900 25 918 25 918
Kapitał własny 16 604 21 529 21 942 22 384 22 884 23 188 27 715
Liczba akcji (szt.) 35 736 717 39 116 859 39 116 859 39 116 859 39 116 859 39 116 859 42 478 221
Zysk na akcję (zł) 0,01 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,47 0,55 0,56 0,57 0,59 0,59 0,55

 

 

 

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce