Jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za IV kwartał 2016

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q4_2016-0.pdf 1,1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce