Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za I kwartał 2016

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Okresowy za I kwartał 2016 roku
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Jednostkowy_i_Skonsolidowany_Raport_Okresowy_za_I_kwartal_2016_roku-0.pdf 1,0 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce