Jednostkowy oraz Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok

Zarząd Morizon S.A. siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:

Raport roczny za rok 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok
Jarosław Świckięci - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Raport_roczny_za_rok_2015-0.pdf 1,4 MiB
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2015_rok-1.pdf 639,3 KiB
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2015_rok-2.pdf 767,3 KiB
Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finanso-3.pdf 464,6 KiB
Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_fina-4.pdf 470,6 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce