Raport 21/2016 – Uzupełnienie raportu 15/2016 dotyczącego jednostkowego oraz skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2015 rok

W uzupełnieniu Raportu 15/2016 Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz raport z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2015 rok.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Raport_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Morizon_S.A.-0.pdf 617,6 KiB
Raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_Morizon_S.A.-1.pdf 519,2 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce