Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za II kwartał 2016

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q2_2016-0.pdf 1,1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce