Jednostkowy oraz Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Morizon_S.A._raport_roczny_za_rok_2014-0.pdf 1,5 MiB
skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2014_rok-1.pdf 1,7 MiB
jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2014_rok-2.pdf 1,6 MiB
opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_fina-3.pdf 832,3 KiB
opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finanso-4.pdf 757,5 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce