Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za I kwartał 2015

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wcieprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q1-0.pdf 1,3 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce