Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za II kwartał 2015

Raport okresowy za II kwartał 2015r.

Zarząd Morizon S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski, Wiceprezes Zarządu
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q2_2015-0.pdf 1,1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce