Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za III kwartał 2015

Zarząd Morizon S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q3_2015-0.pdf 1,2 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce