Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za I kwartał 2014

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik;
Grupa MORIZON SA - raport kwartalny Q1 2014
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Bolesław
Drapella
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MORIZON_SA_-_raport_kwartalny_Q1_2014-0.pdf 1,1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce