Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za III kwartał 2014

Dane szczegółowe:

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Bolesław
Drapella
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_-_raport_kwartalny_Q3_2014-0.pdf 1,2 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce