Skonsolidowany raport kwartalny Morizon S.A. za I kwartał 2013 r.

Zarząd Morizon S.A. przedstawia w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Morizon S.A. serdecznie zaprasza w dniu 10 maja (piątek) o godzinie 12:00, wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z Zarządem pod adresem www.morizon.pl/pytania-inwestorskie, gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym również Prezesowi Zarządu.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Bolesław
Drapella
Prezes Zarządu

Załączniki

MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q1_2013.pdf 560,1 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce