Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000372685, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego i Adama Suchty w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Załączniki

Projekty uchwał WZA 134,0 KiB
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 597,2 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce