Raport kwartalny MORIZON S.A. za I kwartał 2011 r.

Zarząd Morizon S.A. przedstawia w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Załączniki

raport-morizon-s.a.-za-i-kwartal-2011.pdf 522,0 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce