Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2011

Zarząd Morizon S.A. informuje, że raporty okresowe Spółki w 2011r. publikowane będą w następujących terminach:

05.05.2011 - raport kwartalny za I kwartał 2011 roku
10.05.2011 - raport roczny za 2010 rok
03.08.2011 - raport kwartalny za II kwartał 2011 roku
09.11.2011 - raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce