Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii A i B

Zarząd Morizon S. A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 roku uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. nr 440/2011, został wyznaczony pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Emitenta:

- 9.380.000 szt. akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 1.568.520 szt. akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

Dniem pierwszego notowania jest dzień 8 kwietnia 2011 roku.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce