Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B

Zarząd Morizon S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011r. na podstawie Uchwały Nr 430/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
- 9.380.000 szt. akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 1.568.520 szt. akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce