Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Morizon S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2011r. Giełda Papierów Wartościowych S. A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od dnia dzisiejszego tj. 29 marca 2011r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bolesław Drapella - Prezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce