Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za I kwartał 2017 roku

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.pdf 1,2 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce