Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2018 roku

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2018 roku
Data: 23.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka" "Emitent") niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego w Warszawie, ul. Żelazna 41 lok. 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Ogloszenie_o_zwolaniu_Walnego_Zgromadzenia.pdf 1,0 MiB
projekty_uchwal_ZWZ.pdf 297,7 KiB
instrukcja_do_glosowania.pdf 1,1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce