Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

Tytuł raportu: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
Data: 24.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego kwartalnego za I kwartał 2018 roku - z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z dnia 30 maja 2018 roku, na nowy termin publikacji raportu kwartalnego, tj. na dzień 28 maja 2018 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce