Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Data: 10.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje,

iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 lipca 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Sui Generis Investments Ltd. ("Zawiadamiający"), tj. podmiot powiązany z Panem Dariuszem Piszczatowskim, pełniącym jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, w ramach którego Spółka powzięła informację o zbyciu przez Zawiadamiającego w dniu 15 lutego 2018 roku łącznie 11.700 akcji Emitenta, o zbyciu przez Zawiadamiającego w dniu 5 lipca 2018 roku łącznie 18.000 akcji Emitenta oraz o nabyciu przez Zawiadamiającego w dniu 10 lipca 2018 roku 12.300 akcji Emitenta. Wszystkich transakcji dokonano na rynku akcji GPW.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_Sui_Generis.pdf 436,9 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce