Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Data: 26.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 lipca 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Jarosława Święcickiego ("Zawiadamiający") tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Zawiadamiającego w dniu 25 lipca 2018 roku łącznie 1.000 akcji Emitenta.

Transakcji dokonano na rynku akcji GPW.

Pan Jarosław Święcicki pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

25_07_2018_Zawiadomienie_MAR_Jaroslaw_Swiecicki.pdf 218,3 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce