Rozpoczęcie wstępnych rozmów dotyczących możliwości nabycia spółki

Tytuł raportu: Rozpoczęcie wstępnych rozmów dotyczących możliwości nabycia spółki
Data: 23.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2018 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu wstępnych rozmów dotyczących możliwości nabycia spółki ("Spółka"), której przedmiotem działalności jest obsługa przedsiębiorstw i klientów indywidualnych działających na rynku nieruchomości. Emitent poinformuje raportem bieżącym w przypadku podjęcia przez Emitenta ewentualnych dalszych decyzji w tym zakresie.

Emitent opóźnia podanie do publicznej wiadomości informacji w zakresie oznaczenia Spółki, której dotyczy decyzja, na zasadach określonych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarząd

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce