Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Tytuł raportu: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 30.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z planowanym ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane przez Zarząd Spółki na dzień 12 listopada 2018 r., ogłoszenie opublikowane w formie raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, zostanie zwołane w innym terminie, o czym poinformuje stosownym odrębnym ogłoszeniem i komunikatem.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce