Korekta raportu bieżącego nr 36/2018

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 36/2018
Data: 06.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w raporcie bieżącym ESPI z dnia 6 grudnia 2018 roku nr 36/2018 doszło do pomyłki pisarskiej w zakresie wskazania daty nabycia akcji przez Pana Dariusza Piszczatowskiego ("Zawiadamiający"), tj. wskazania daty 6 grudnia 2018 roku, podczas gdy właściwą datą powinna być 3 grudnia 2018 roku.

Pozostałe postanowienia raportu bieżącego nr 36/2018 pozostają bez zmian.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce