Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 17.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2018

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 i 69 a ust. 1 pkt 3 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rockbridge TFI S.A. poinformował o przekroczeniu progu 20 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z przejęciem w dniu 11 grudnia 2018 roku od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 6.898.370, które stanowią 16,24 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 6.898.370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 16,24 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Rockbridge TFI S.A. posiadały łącznie 3.302.537 akcji Spółki, reprezentujących 7,77 %. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.302.537 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 7,77 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu powyższej transakcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadają łącznie 10.200.907 akcji Spółki, reprezentujących 24,01 %. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 10.200.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 24,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_Rockbrige_TFI_S.A..pdf 65,7 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce