Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w grudniu 2018 r. oraz narastająco na dzień 31 grudnia 2018 r.

Tytuł raportu: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w grudniu 2018 r. oraz narastająco na dzień 31 grudnia 2018 r.
Data: 18.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w miesiącu grudniu 2018 r. wyniosły 2.298 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 16,65%.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte narastająco do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniosły 26.337 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w roku ubiegłym o 23,59%

Spółka informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w ramach odpowiedniego raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce