Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 06.03.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 marca 2019 roku, Pan Maciej Bogucki - Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 5 marca 2019 roku.

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Maciej Bogucki wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce