Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku
Data: 06.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MZN Property S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MZN_Property_ZWZA_tresci_uchwal.pdf 157.9 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce