Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
Data: 06.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.:

Jarosław Święcicki

liczba głosów na ZWZ – 7 838 970

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 39,62 %

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 18,45 %

Tomasz Święcicki

liczba głosów na ZWZ – 7 069 336

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 35,73 %

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,64 %

Dariusz Piszczatowski (bezpośrednio i poprzez Sui Generis Investments Ltd.)

liczba głosów na ZWZ – 3 757 500

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 18,99 %

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,85 %

QUERO Capital Funds

liczba głosów na ZWZ - 1 120 000

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,66 %

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 2,64%

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki- Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski- Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce