Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Tytuł raportu: Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data: 06.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej MZN Property SA III kadencji następujące osoby:

Pana Dariusza Piszczatowskiego

Pana Piotra Bolińskiego

Pana Tomasza Święcickiego

Pana Michała Pyzika

Pana Andrzeja Zydorowicza

Pana Przemysława Sypniewskiego.

Dalsze informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent opublikuje odrębnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce