Informacja o procesie zawarcia istotnej umowy

Tytuł raportu: Informacja o procesie zawarcia istotnej umowy
Data: 07.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. spółka Grupa Morizon Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Emitent posiada 100% udziałów, otrzymała od Allegro.pl Sp. z o.o. potwierdzenie woli zawarcia Umowy partnerskiej ("Umowa").

Zawarcie Umowy będzie skutkowało znaczącym zwiększeniem ekspozycji ogłoszeń publikowanych w serwisach Grupy Morizon Sp. z o.o.

Podpisanie Umowy w imieniu Grupy Morizon Sp. z o.o. oczekiwane jest na początku przyszłego tygodnia.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu Umowy.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce