Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Sui Generis Investments Ltd. ("Zawiadamiający"), tj. podmiot powiązany z Panem Dariuszem Piszczatowskim, pełniącym jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w ramach którego Spółka powzięła informację o zbyciu przez podmiot powiązany z Zawiadamiającym w dniu 8 stycznia 2019 roku łącznie 2.000 akcji Emitenta, o zbyciu przez Zawiadamiającego w dniu 10 stycznia 2019 roku łącznie 1.000 akcji Emitenta, o zbyciu przez Zawiadamiającego w dniu 7 czerwca 2019 roku łącznie 26.000 akcji Emitenta. Przedmiotowe transakcje dokonano na rynku akcji GPW.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_MAR_Sui_Generis_Investments.pdf 439,1 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce