Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2019

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2019 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od Dariusza Piszczatowskiego - Akcjonariusza.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, że podmiot od niego zależny Sui Generis Investments Ltd, dokonał w dniu 7 czerwca 2019 roku transakcji zbycia akcji Emitenta w wyniku czego doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Sui Generis Investments Ltd, posiadał 2.131.100 akcji Spółki, reprezentujących 5,02 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.131.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentował 5,02% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Sui Generis Investments Ltd posiada bezpośrednio 2.105.100 akcji Spółki reprezentujących 4,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.105.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentuje 4,96% ogólnej liczby głosów w Spółce

Akcjonariusz wraz z Sui Generis Investments Ltd. Przed transakcjami z dnia 7 czerwca 2019 roku posiadał 4.292.100 akcji Spółki reprezentujących 10,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.292.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentował 10,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Natomiast po transakcji nabycia w dniu z 7 czerwca 2019 roku przez Akcjonariusza od Sui Generis Investments Ltd 26.000 akcji Spółki oraz dodatkowych 20.000 akcji Spółki, łączna liczba posiadanych akcji bezpośrednio i pośrednio wynosi 4.312.100 akcji Spółki reprezentujących 10,15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.312.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentował 10,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomie_Sui_Generis_Investments.pdf 46,4 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce