Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Data: 17.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Dariusza Piszczatowskiego ("Zawiadamiający") tj. osobę pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Zawiadamiającego w dniu 17 czerwca 2019 roku łącznie 14.500 akcji Emitenta. Wszystkich transakcji dokonano na rynku akcji GPW.

Pan Dariusz Piszczatowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

17_06_2019_Zawiadomienie_MAR_Dariusz_Piszczatowski.pdf 434.2 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce