Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Data: 09.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2019

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2019 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014 przez Pana Dariusza Piszczatowskiego ("Zawiadamiający") o nabyciu przez Zawiadamiającego w dniach 5 lipca 2019 roku łącznie 46.000 akcji Emitenta, 8 lipca 2019 roku łącznie 1316 akcji Emitenta oraz 9 lipca 2019 roku łącznie 3184 akcji Emitenta. Wszystkich transakcji dokonano na rynku akcji GPW.

Pan Dariusz Piszczatowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

09_07_2019_Zawiadomienie_MAR_Dariusz_Piszczatowski.pdf 442,3 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce