Zmiana Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Tytuł raportu: Zmiana Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019
Data: 24.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), dokonuje zmiany harmonogramu publikacji raportów okresowych poprzez zmianę daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego, który nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień tj. na dzień 27 września 2019 roku.

Pozostałe daty wskazane w harmonogramie publikacji raportów okresowych opublikowany raportem ESPI nr 1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, nie uległy zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce