Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych we wrześniu 2019 r.

Tytuł raportu: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych we wrześniu 2019 r.
Data: 14.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2019 r. wyniosły 2.922 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 30,99%.

Spółka informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w ramach odpowiedniego raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce