Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 26.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26 lutego 2020 roku, Pan Dariusz Piszczatowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, ze skutkiem na dzień rejestracji na rachunku papierów wartościowych Ringier Axel Springer Media AD z siedzibą w Zurychu ("RASM") akcji Emitenta, nabytych przez RASM w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta, ogłoszonego przez RASM na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce