Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania

Tytuł raportu: Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania
Data: 10.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2020

Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa"), w załączeniu przekazuje stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MZN Property SA, ogłoszonego w dniu 26 lutego 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, przez Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria.

Jednocześnie Zarząd przekazuje Opinię na temat finansowych warunków wezwania do sprzedaży akcji MZN Property S.A. ogłoszonego w dniu 26 lutego 2020 r., sporządzoną przez Polską Grupę Audytorską Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. w dniu 10 marca 2020 r.

Załączniki:

1. Stanowisko Zarządu

2. Opinia Polskiej Grupy Audytorskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki – Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Stanowisko_Zarzadu_-_MZN_Property.pdf 620,9 KiB
fairness_opinion_MZN_Property.pdf 291,8 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce