Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2020 r.

Tytuł raportu: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2020 r.
Data: 20.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w miesiącu lutym 2020 r. wyniosły 3.721 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 71,14%.

Spółka informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w ramach odpowiedniego raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce