Informacja dotycząca przewidywanego zmniejszenia przychodów w kwietniu 2020 r.

Tytuł raportu: Informacja dotycząca przewidywanego zmniejszenia przychodów w kwietniu 2020 r.
Data: 25.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, spółka zależna Emitenta Grupa Morizon Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Emitent posiada 100% udziałów, w kwietniu 2020 r. zamierza udzielić znaczących rabatów dla wybranych grup klientów.

W związku z powyższym w kwietniu 2020 r. Emitent spodziewa się zmniejszenia skonsolidowanych przychodów Grupy.

O wpływie udzielonych rabatów na przychody Grupy Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce